Olombaovao

rehefa tonga olombaovao dia misy fiainana tokony arahianao ka natao ampahafantarana anao izany izao fampianarana izao .

« Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo. » (2 Korintiana 5:17)

Mihainoa finaritra tompoko

Pasteur Joss

 

 

  • Ny fahafahana amin’ny fahavetavetana dia hofantatrao amin’ny alalan’izao fampianarana izao

 

  • Ny mpino dia zanakin’ny fanarahana fa tsy zanakin’ny tsy fanarahana.Araho ny fampianarana !

 

  • « Mahavita ny sitrapon’Andriamanitra » , teny iray manana ny lanjany eo amin’ny famonjena !!!