Mitsangana dia Mandehana

Fampianarana noraisimpeo tamin’ny fandaharana Mitsangana dia Mandehana tao amin’ny Radio iarahana amin’i Pasteur Joss

 

 

  • NY Fahatahorana an’Andriamanitra dia fiandohampahendrena ary fototry ny fanompoana an’Andriamanitra, raha tsy mahatahotra ny ho very hianao dia azo lazaina fa tsy manana an’i Kristy !!. Araho ary ny fampianarana !

 

  • Ny finoana dia zavatra mampiavaka ny mpanota sy ny olomboavonjy .Araho ary ny fampianarana !!

 

  • tohiny fampianarana finoana hatrany ihany iarahana amin i Pasteur Joss

 

  • « Manafaha anay amin’ny Ratsy  » vavaka nampianarin’i Jesosy ,maneho ny sitrapon’Andriamanitra te hanafaka anao amin’ny ratsy .Araho ny fanazavana ary !!!

 

  • « Maneke an’Andriamanitra ary tohero ny devoly » fampianarana ahafahanao manohitra ny devoly sy ny asany rehetra eo amin’ny fiainanao……

 

  • Manome be Andriamanitra rehefa fantatrao ny sitrapony ,fampianarana ahafahanao mahatsapa ny fitahiana sy firoboroboana eo amin’ny fiainanao manokana .Araho ary ny fanazavana !!